NodePort،LoadBalancer و Ingress از هر کدام چه زمانی می توانیم استفاده کنیم؟

تفاوت این سه مورد همیشه سوالی بوده که در شروع کار با کوبرنتیز به ذهن همه میرسه و نیاز دیدم که توضیحی در این خصوص در این پست بدم. عمده تفاوتی که دارند نوع رد و بدل کردن ترافیک از خارج به داخل کلاستر هست، بیاین با هم نگاهی بندازیم…