CSS بدون درد با جادوی Houdini

CSS Houdini یکی از قابلیتها و امکاناتی است که به CSS اضافه خواهد شد و CSS را از آنچه هست فراتر خواهد برد و تجربه توسعه را برای توسعه‌دهندگان لذت‌بخش‌تر از قبل خواهد کرد.…

بهبود تجربه اسکرول کردن در لیستهای خیلی بلند

اسکرول کردن جزئی جدانشدنی از تجربهٔ کاربر است که اگر بهینه نباشد تاثیر بسیار نامطلوبی بر تجربهٔ کلی کاربر خواهد گذاشت. در این مقاله توضیح می‌دهیم که چطور توانستیم این تجربه را برای کاربران سایت علی‌بابا بهبود ببخشیم.…